Ignasi Cebrian

  • Treballs de recerca 2014-2015

    Aquest curs, uns 215 alumnes de segon de batxillerat van lliurar els seus treballs de recerca. Un total de 190 treballs. El treball de recerca és una de les assignatures més creatives que fan els alumnes entre primer i segon de batxillerat. La feina de cercar informació sobre un tema concret i proposar una recerca…

  • Projectes: aprendre d’una forma diferent

    Aprendre a treballar en equip de forma cooperativa, al voltant d’un projecte de temàtica molt concreta, però a la vegada on hi ha implicades diferents àrees de coneixement és el que hem aconseguit per segon any a l’Institut. A primer d’ESO, van fer els projectes de “El món de la comunicació” i “Meteorologia”. A segon,…