Activitat Servei fotocòpies

  • Servei fotocòpies

    Per fer fotocòpies cal enviar el material a imprimir per correu: <biblioteca@inspeguera.cat> Cal especificar negre/color, nom i cognoms, curs i grup, un cop imprès es notificarà per correu el dia i hora de recollida. El mateix procès també serveix per escanejar, plastificar i enquadernacions bàsiques de documents.  Els serveis presencials, cal sol·licitar-los amb antelació al…