Bases del concurs pel disseny d’un logotip de l’AFA de l’Institut Lluís de Peguera

Amb motiu del canvi de nom de l’entitat, abans AMPA i ara AFA (Associació de Famílies
d’Alumnes) de l’Institut Lluís de Peguera, es convoca un concurs pel disseny del seu
logotip. Serà un procés participatiu on es fomentarà la iniciativa i creativitat dels/les alumnes
de Batxillerat artístic i els/les alumnes que durant aquest curs 2022-23 fan Visual i Plàstica a
l’ESO de l’institut.

Manresa, 19 d’octubre de 2022

SERVEIS BIBLIOTECA-AFA LLUÍS DE PEGUERA – biblioteca@inspeguera.cat

Servei Fotocopies

Per fer fotocopies cal enviar el material a imprimir per correu <biblioteca@inspeguera.cat>, cal especificar negre/color, un cop imprès es notificarà per correu el dia i hora de recollida;

igualment que escanejar, plastificar, enquadernacions bàsiques de documents. Els serveis presencials, cal sol·licitar-los amb antelació via correu electrònic a: <biblioteca@inspeguera.cat>

Préstec de llibres

Per sol·licitar llibres de lectura, cal fer la sol·licitud per correu: < biblioteca@inspeguera.cat > , un cop rebut el correu es comprovara si hi ha deutes pendents i es notificarà el dia i l’hora de recollida.

Lloguer d’Armariets (taquilles)

Cal sol·licitar el servei en la biblioteca. El cost es de 10€ per curs, inici 14 de setembre 2021 a 30 de juny 2022, que ha de quedar buit l’espai.

Per recollir el full, cal sol·licitar-lo per correu <biblioteca@inspeguera.cat>, un cop rebuda la sol·licitud, s’enviarà el full per tal de que sigui retornat omplert i signat per el pare/mare o tutor. El pagament es pot fer en metàl·lic o per transferència bancaria

Full de petició d’armariet

____________________________________________

Servei Informàtic

Per fer us servei informàtic, cal contactar per correu electrònic: <satafa@inspeguera.cat>, Al rebre el correu es donarà dia i hora per tramitar les incidències