Per fer fotocòpies cal enviar el material a imprimir per correu:

<biblioteca@inspeguera.cat>

Cal especificar negre/color, nom i cognoms, curs i grup, un cop imprès es notificarà per correu el dia i hora de recollida. El mateix procès també serveix per escanejar, plastificar i enquadernacions bàsiques de documents. 

Els serveis presencials, cal sol·licitar-los amb antelació al mateix correu electrònic.

L’horari de recollida del material és:

MATINS:

de dilluns a divendres de 9h a 13h.

TARDES:

dimarts de 17h a 19h