El servei de biblioteca és una opció que tenen els/les alumnes del centre de demanar els llibres de lectura que els recomanen des de l’institut, o per opció lliure de cadascú.

Cada alumne a principi de curs rep el seu codi de reserva, que s’automatitza al registre de la biblioteca.

Per sol·licitar llibres de lectura, cal fer-ho per correu a l’adreça:

biblioteca@inspeguera.cat

Un cop rebut el correu es comprovarà si hi ha llibres pendents de retorn i es notificarà el dia i l’hora de recollida.