Renovació del nostre compromís com a Escola Verda i Solidària

Una altra novetat d’enguany és que a finals del curs passat vàrem complimentar el qüestionari de diagnosi que ens va passar la nostra assessoria, Viladrau Educació, per saber el punt a on ens trobàvem del Pla d’Educació Per a la Sostenibilitat que el nostre institut s’havia fixat de fer durant el període 2011-2015, és a dir, des del curs 2011-2012 fins al curs 2014-2015, dins d’un cicle de 4 anys.

A partir d’aquesta diagnosi vam elaborar el nou Pla d’Educació per a la Sostenibilitat per al període  2015-2019, a on s’inclouen 6 accions que de fet ja teníem en el Pla d’Eduació per a la Sostenibilitat anterior però que, a partir de la diagnosi, s’han proposat de millorar tinguent en compte els aspectes que eren susceptibles de ser millorats.

A continuació fem la llista de les 6 accions:

– Sensibilització, ambientalització curricular i participació de tota la comunitat educativa
– Sortides ambientals
– Constitució del Parlament Verd
– Implicació i millora de l’entorn: l’hort ecològic, etc
– Solidaritat
– Ecoàrees, sostenibilitat del centre i programa de manteniment

Aquestes 6 accions es desenvolupen en un o més dels 4 contextos esmentats en l’entrada anterior d’aquest blog.

Quan parlem de millorar ens referim no només a reforçar i ampliar alguns punts en què es concreten les 6 accions anteriors sinó també a incloure  dins del Pla d’Educació per a la Sostenibilitat i dins del Pla d’acció anual (la concreció de l’anterior respecte cada curs acadèmic), algunes activitats que, per manca d’un canal de comunicació entre tot el professorat que aportava iniciatives (donat que no es reunia el Comitè Ambiental), el dinamitzador anterior, Ignasi Cebrian, o la dinamitzadora actual Magda Gorro, desconeixíem i que en canvi formen part d’aquestes 6 accions.