Creació de la Comissió d’Escoles Verdes i Solidaritat

Després del parèntesi estiuenc, comencem el curs 2015-16 amb més activitats dins del programa Escoles Verdes i moltes novetats.
Com a primera novetat destacable, aquest any s’ha creat la comissió d’Escoles Verdes formada per:

– Alba Oliveras
– Xavier Mayora
– Magda Gorro

Amb la idea de poder coordinar les activitats que es fan en el nostre centre des de 1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat i que afecten a 4 contextos, tal com ens fixa el programa del qual formem part:

– Gestió
– Currículum
– Entorn
– Participació

La comissió d’Escoles Verdes i Solidaritat es reuneix setmanalment i es coordina amb els membres del Comitè Ambiental, el qual també ha estat renovat, per tal que la comunicació es pugui vehicular així cap als tutors i cap als equips docents dels diferents nivells.

A banda d’acomplir l’objectiu anterior, aquesta comissió pretén vertebrar les activitats que pretenen conscienciar l’alumnat amb uns valors mediambientals i solidaris. Recenment aquests dos eixos havien quedat deslligats entre ells i pensem que van molt relacionats i és bo que l’alumnat entengui que van units i entengui també que les activitats que se’ls proposaran durant la seva escolarització en el nostre centre tenen un fil conductor i que per aquest motiu s’han estructurat en els diferents cursos i des de diferents departaments i seminaris.