Escoles verdes

Aquest curs 2014-15, ha estat un curs de traspàs dins de la participació del nostre institut en el Programa Escoles Verdes. En primer lloc, l’Ignasi Cebrian, em va traspassar a mi el relleu de responsable d’Escoles Verdes, en segon lloc, els antics delegats verds, Denís Llussà, Laura Llussà i Oriol Puig , que dueien 3 anys d’experiència, van passar el relleu a uns nous delegats verds, Queralt Pujol, Adrià Baselga, Victòria Blanco i Alex Serracanta (tots quatre de 2n d’ESO) donat que els primers començaven Batxillerat i no podien seguir en el càrrec.

Per fer més vistós, el relleu entre alumnes i alhora donar a conèixer les accions del programa, durant el 1r trimestre vam aprofitar la Setmana Europea de Prevenció dels Residus per a fer unes xerrades informatives a les tutories de 2n d’ESO a on cadascun dels delegats verds antics va apadrinar al mateix temps, un dels nous delegats verds.

Donat que una de les propostes que teníem en el nostre pla d’acció era la difusió exterior, durant el 2n trimestre, els nous delegats verds, acompanyats per mi, van anar a oferir unes xerrades divulgatives als alumnes de 6è de 2 centres de Primària propers, el Bages i la Renaixença, amb l’objectiu de transmetre els valors del programa més enllà de l’institut.

Paral·lelament, també durant el 2n trimestre, vam penjar a la capçalera del Moodle de l’institut, l’enllaç al blog d’Escoles Verdes, a on anem recollint tot allò que es va fent al llarg de l’any en relació al programa, esperem que el consulteu i ens feu arribar els vostres comentaris i suggerències.

Més endavant, durant el 3r trimestre, la Queralt, l’Adrià, la Victòria i l’Alex, van fer també unes xerrades divulgatives adreçades als alumnes de 1r d’ESO. Aquestes xerrades, pretenem que tinguin continuïtat, per tal de conscienciar els alumnes en el moment d’incorporar-se a l’institut.De moment, enguany, haurem fet sensibilització a tot l’alumnat de primer cicle de l’ESO.

Finalment, cap a final de curs, hem fet la darrera part del traspàs en que ens trobem immersos, ja que, enguany, finalitzava el projecte de 4 anys que teníem en vigor i calia renovar l’acreditació com a Escola Verda, és per aquest motiu que, vam haver de fer una diagnosi per a valorar el grau d’implicació dels diferents col·lectius en el projecte (professorat, alumnat, PAS i AMPA), el grau de consecució dels objectius que teníem plantejats i la relació entre el nostre projecte i les directrius que ens marquen els organitzadors del programa.

En aquest procés hi hem participat diversos professors, Ignasi Cebrian, Xavier Mayora, Lourdes Moncunill, Alba Oliveras, Assumpta Pla, i jo mateixa. A partir de la diagnosi, vam redactar entre l’Alba, el Xavier i jo (els quals formarem l’any vinent una comissió d’Escoles Verdes), el nou Pla d’Educació per a la Sostenibilitat, que ha de definir els objectius a desenvolupar en els propers 4 anys (coincidint amb el nou Projecte de direcció) i que s’aniran acotant anualment a través dels plans d’acció anuals.

Esperem comptar, per a aquest nou projecte, amb la col·laboració de tots plegats.

20150408_102310

Magda Gorro