Vam participar en el debat Ara és demà que la conselleria d’Ensenyament va encarregar al Consell Escolar de Catalunya, sobre el futur de l’educació a Catalunya.

La nostra participació va consistir en organitzar el diàleg i recollir les reflexions de l’alumnat del parlament Verd, del professorat i de l’AMPA.

Cada sector va col·laborar amb les seves aportacions en un document que es va enviar en nom del Consell Escolar de l’Institut Lluís de Peguera.

També vam assistir a la reflexió territorial del 9 març 2017 a Manresa i a la cloenda final del 25 de març 2017 a Barcelona.

http://consellescolarcat.gencat.cat/ca/araesdema/