Informació d’interès Comissió de Drogodependències

Us fem arribar aquesta informació que ens ha arribat  i que pensem que podria ser d’interès;

Des de la Comissió de Drogodependències us volem fer arribar la següent informació que  pensem pot ser del vostre interès i que agrairem feu extensiva a tot el claustre i sobretot als tutors/es del centre.

La Comissió ha treballat en l’elaboració d’un diagrama de derivacions per tal de clarificar i orientar a tots aquells que poden trobar-se davant una situació real o d’indicis d’addiccions en general.

Vosaltres com a centre educatiu, possiblement detecteu o rebeu la preocupació de famílies davant de situacions de possibles addiccions tant a tòxics com a no tòxics (noves tecnologies, etc..), preocupació que en moltes ocasions ve acompanyada d’un desconeixement d’on recórrer per consultar-ho amb un professional que els pugui orientar i aconsellar.

Pel que respecte als centres educatius de primària i secundària, s’estableixen com a itineraris de derivació, tant pels alumnes com per a les famílies, els següents:

– Una primera derivació, en el cas dels centres de secundària que en disposin, són les infermeres del Servei de Salut i Escola.

– Una altra línia de derivació, en el cas que l’addicció estigui acompanyada d’una problemàtica de salut mental, serà el CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil). Aquesta derivació, però, s’ha d’iniciar des del pediatra/metge de família.

– La tercera línia de derivació és l’Assessoria de Drogues i 2.0. A aquest servei és poden adreçar tant famílies, com infants/joves a títol individual com conjuntament. Una tècnica especialista assessora de manera personalitzada:

ASSESSORIA de DROGUES I 2.0. Oficina Jove del Bages.

  1. El telèfon de l’Oficina Jove del Bages: 938771360

salutbages@oficinajove.cat

Davant de qualsevol situació de dubte, l’Assessoria de Drogues haurà de ser sempre el referent.