Ajuts de transport escolar per alumnes d’estudis post-obligatoris no universitaris de Sant Salvador de Guardiola

Subvencionable el 50% del cost

Requisits:

1. Ser major de 15 anys.

2. Estar empadronat al municipi de Sant Salvador de Guardiola

3. Cursar estudis post obligatoris no universitaris.

4. Fer ús del servei de transport escolar 2016-2017 del Consell Comarcal del Bages. En cas de no fer ús d’aquest servei, acreditar la impossibilitat de fer ús d’aquest.
Documentació a presentar a l’Ajuntament de S. Salvador de Guardiola:

– Sol·licitud

– Fotocòpia del DNI del/la beneficari/a i sol·licitud del transport escolar o una fotocòpia de la matrícula del fill/a.

Termini: 14 d’octubre de 2016

Podeu demanar les sol·licituds a la Treballadora Social de l’AMPA