Recomanacions d’ús dels portàtils a l’Institut

A continuació us donem unes pautes i recomanacions pel bon ús i funcionament dels ordinadors:

 • El portàtil és una eina de treball i estudi i com a tal només es pot utilitzar per realitzar tasques educatives. La bona conservació de l’aparell, tant a nivell de programari, com de maquinari ens permetrà augmentar la vida útil de l’ordinador.
 • Portar l’ordinador carregat des de casa, facilita molt el seu ús al llarg de la jornada lectiva. Encara que hi han endolls per tot l’institut, no és pràctic haver-ne de buscar.
 • No s’ha d’agafar l’ordinador per la pantalla. Les pantalles dels portàtils no estan dissenyades per soportar el pes de la resta de l’aparell. Si s’agafa l’ordinador per la pantalla, les frontisses pateixen i a la llarga es fan malt bé.
 • Windows 8, 8.1 i 10 porta un antivirus incorporat (Windows Defender), tot i això si es vol una protecció adicional es poden instal·lar altres solucions.
 • Ubuntu/Linux no té cap antivirus, això és degut a que els virus de Windows no funcionen en aquest sistema. Tot i això, com en qualsevol sistema operatiu, existeixen vulnerabilitats de programari. És per això que es recomana tenir actualitzat el sistema, en especial els programes que es connecten a internet i evitar que ningú s’en pugui aprofitar i prendre el control remot del sistema
 • Per tenir una bona qualitat de connexió a internet hem d’evitar instal·lar aplicacions de tipus p2p (emule,bittorrent, etc). Aquest tipus d’aplicacions, a part de consumir molts recursos de xarxa, també relanteixen significativament l’ordinador.
 • No modificar o canviar parts del sistema operatiu que venien de fàbrica sense el vist i blau del servei tècnic informàtic. Fer-ho, pot ocasionar la pèrdua de dades i/o garantia per part del fabricant.
 • És recomanable tenir un mínim de dos navegadors d’internet. Sí hi ha alguna pàgina que no funciona amb un, tindrem l’altre.
  • Els més populars són el Mozilla Firefox i el Google Chrome.
  • Els navegadors d’Internet han d’estar sempre actualitzats.
  • No cal descarregar i instal·lar el connector Adobe Flash Player, Google Chrome ja incorpora el connector. Per tant, les pàgines web que estan dissenyades amb Flash Player s’han d’obrir amb Google Chrome.
 • A l’hora d’instal·lar aplicacions baixades d’internet en el nostre ordinador hem de llegir molt bé tots els missatges que ens van apareixen i evitar la instal·lació de programes de tercers.
 • Evitar la instal·lació d’extensions de Mozilla Firefox o Google Chrome a no ser que sigui absolutament necessari. En ocasions les extensions són una font d’entrada a codi maliciós