Què fem des de l’AMPA

Logo AMPA 2015Gestiona un pressupost que serveix per contractar personal del centre (Treballadora Social i Tècnic Informàtic) que, tot i sent molt necessaris, per no dir imprescindibles, el Departament d’Ensenyament no contracta .

 • Cuida l’espai i el contingut de la Biblioteca del centre.

 • Subvenciona activitats formatives per a l’alumnat a fi d’evitar l’exclusió

 • Col.labora en tasques de suport al professorat i a l’ alumnat

 • Organitza actes lúdics i/o formatius per a tota la comunitat educativa

 • Col.labora amb l’Associació Esportiva del centre

 • Treballa per aconseguir fer del centre un espai d’aprenentatge

 • Facilita les relacions cordials entre el professorat i les famílies. Així com el contacte entre altres entitats i organitzacions de la ciutat

Aquestes funcions i objectius ens necessiten forts i potents .

Per altra banda, els centres educatius són, a la vegada, un vaivé de persones (alumnat i famílies) en constant renovació. Cada juny marxen nois i noies i famílies. Cada setembre n’arriben de nous.

Aquest fluir de persones és una de les febleses de l’AMPA i, a la vegada, la seva potència. La nostra feblesa perquè hi som “de pas”. La nostra fortalesa són les idees, les il·lusions i els projectes de les noves famílies que comencen al centre.

Però tot i la fluctuació de les persones que integrem l’associació, els objectius i les funcions hi són.I l’AMPA ha de ser-hi per a poder desenvolupar-los.

Estem compromesos amb l’educació dels nostres fills i no podem desaparèixer.

És per això que fem una crida a la renovació i a la participació.

Fas falta al centre i fas falta a l’AMPA El teu fill o filla t’ho agrairà.

Logo AMPA 2015Gestiona un pressupost que serveix per contractar personal del centre (Treballadora Social i Tècnic Informàtic) que, tot i sent molt necessaris, per no dir imprescindibles, el Departament d’Ensenyament no contracta .

 • Cuida l’espai i el contingut de la Biblioteca del centre.

 • Subvenciona activitats formatives per a l’alumnat a fi d’evitar l’exclusió

 • Col.labora en tasques de suport al professorat i a l’ alumnat

 • Organitza actes lúdics i/o formatius per a tota la comunitat educativa

 • Col.labora amb l’Associació Esportiva del centre

 • Treballa per aconseguir fer del centre un espai d’aprenentatge

 • Facilita les relacions cordials entre el professorat i les famílies. Així com el contacte entre altres entitats i organitzacions de la ciutat

Aquestes funcions i objectius ens necessiten forts i potents .

Per altra banda, els centres educatius són, a la vegada, un vaivé de persones (alumnat i famílies) en constant renovació. Cada juny marxen nois i noies i famílies. Cada setembre n’arriben de nous.

Aquest fluir de persones és una de les febleses de l’AMPA i, a la vegada, la seva potència. La nostra feblesa perquè hi som “de pas”. La nostra fortalesa són les idees, les il·lusions i els projectes de les noves famílies que comencen al centre.

Però tot i la fluctuació de les persones que integrem l’associació, els objectius i les funcions hi són.I l’AMPA ha de ser-hi per a poder desenvolupar-los.

Estem compromesos amb l’educació dels nostres fills i no podem desaparèixer.

És per això que fem una crida a la renovació i a la participació.

Fas falta al centre i fas falta a l’AMPA El teu fill o filla t’ho agrairà.