Memòria d’activitats, serveis i esdeveniments proposats, finançats o assessorats per l’AMPA del INS. “Lluis de Peguera”

– Ajut als cursos de RCP i DEA per a tots els alumnes de 4art d’ESO i 1er de Batxillerat del centre.
– Ajuda i finançament en l’Hort Ecològic del “Peguera”.
– Ajut en el curs explicatiu per participar al concurs de Catalunya d’Escrable.
– Preparació i muntatge a la Biblioteca del centre de la recollida i entrega de llibres de Batxillerat per a reciclar.
– Ajuda i finançament d’algunes necessitats dels departaments del centre.
– Patrocini de l’acte de la Francophonie a Manresa.
– Ajuda i finançament d’activitats esportives extraescolars dels alumnes del centre.
– Preparació i muntatge de les activitats extraescolars pels alumnes associats (Teatre, Reforç d’anglès, Reforç d’ESO, Preparació per el FIRST, Preparació per el DELF, Coral del Peguera).
– Ajuda i finançament dels exàmens de DELF (francès) i FIRST – ADVANCED (anglès).
– Ajuda en els viatges i sortides dels alumnes del centre.
– Participació en els premis Cangur.
– Participació en els premis Treball De Recerca.
– Participació en els actes de la setmana cultural.
– Ajuts en els actes de la Festa de Sant Jordi.
– Ajuda i finançament en els actes de les festes de Graduació de 4art d’ESO i 2on de Batxillerat.
– Anàlisi, discussió i negociació de la possible compra d’ordinadors portàtils pels alumnes associats del centre a través del Sr. Marc.
– Renovació del material informàtic de la Biblioteca.
– Anàlisi i assessorament per la implantació del WI-FI a tot el centre, a través del Sr. Marc.
– Atenció diària del Sr. Jaume a la Biblioteca per  la comunitat educativa del centre.
– Compra de llibres a petició dels departaments en dipòsit a la Biblioteca i a disposició de les famílies associades.
– Atenció per els tràmits d’ajuts a les famílies associades, amb pocs recursos econòmics, per part de la Sra. Sonia Treballadora Social del centre.
– Assessorament i finançament de la reparació dels ordinadors portàtils dels alumnes associats del centre a través del Sr. Marc.
– Negociació d’avantatges exclusius per la comunitat educativa del centre a través de les entitats col·laboradores.
– Participació en les reunions del Consell Escolar Municipal,
Consell escolar del centre i Comissió de Garanties d’Escolarització de Manresa.
– Sol·licitud d’ajuts i subvencions a les administracions per a les famílies associades a l’AMPA.
– Preparació de xerrades per a les famílies a la biblioteca del centre.
– Participació i finançament en el 9è Cicle de xerrades PEC de Manresa per les famílies.
– Inspecció, control i assessorament a les famílies sobre la viabilitat dels seus ordinadors portàtils, a càrrec del Sr. Marc.