Pla lector 1r i 2n d’ ESO

Foto pla lector 1r ESOL’objectiu d’aquest pla consisteix en treballar la comprensió lectora de l’alumnat dels dos primers cursos de l’ESO mitjançant textos adequats a la seva edat i relacionats amb les matèries implicades, que són: Català, Castellà, Anglès, Socials i Matemàtiques. En aquestes sessions cada grup es divideix en dos, ja que que una ratio d’alumnes més baixa permet treballar molt millor aquests aspectes.

Cada alumne/a fa una hora diària de lectura, que en el cas de 1r d’ESO és de vuit a nou i en el de 2n d’ESO de dos quarts d’una a dos quarts de dues.

A 2n curs, a part de les lectures obligatòries, a l’assignatura de català també es treballa l’expressió i comprensió oral i escrita.

Per tal d’aconseguir aquesta millora el professorat fa servir tot un seguit d’estratègies de treball, amb diferents dinàmiques: lectura en veu alta, ampliació del vocabulari, resum oral i escrit del que s’ha llegit, entre d’altres.