Meteorologia de 1r ESO

Foto projecte meteorologia 1r ESOEl projecte de meteorologia combina coneixements de diferents assignatures com poden ser les matemàtiques, les ciències experimentals i la tecnologia. Està estructurat en dues parts:

La primera, anomenada fase d’exploració, consisteix en l’adquisició de coneixements sobre el món de la meteorologia mitjançant la realització d’unes activitats on l’alumnat ha de respondre preguntes o resoldre problemes consultant informacions recomanades pel professorat.

La segona fase s’anomena de realització.  Aquí es fan grups de quatre alumnes amb l’objectiu de construir un aparell meteorològic i prendre algunes mesures sobre algun paràmetre meteorològic (direcció vent, quantitat precipitació…). Finalment, cada grup fa una exposició oral sobre com s’ha construït l’aparell, com s’han pres les mesures i com s’han interpretat els resultats.

Per part del professorat es potencien i valoren especialment les habilitats de l’alumnat a treballar i resoldre problemes mitjançant la cooperació en grup.