Trobada Escoles Verdes Catalunya Central

El dia 2 de març de 2016, una representació de l’INS Peguera (alumnat i professorat) va assistir a una Jornada d’intercanvi d’experiències d’escoles verdes a nivel de Catalunya Central (comarques d’Anoia, Bages, Berguedà i Moianès).

Lema de la trobada: La realitat ambiental en la pràctica educativa i oportunitats d’aprenentatge.

La concentració del professorat va ser al Conservatori Municipal de Música de Manresa (de part del professorat, pel que fa al nostre institut, hi vam assistir la Roser Juncadella i la Magda Gorro) i la benvinguda la va fer el Regidor de Qualitat Urbana i Serveis, de l’Ajuntament de la ciutat, el Sr. Jordi Serracanta i Espinalt.

Es va treballar en grups reduïts en què s’havien d’explicar actuacions i experiències viscudes a cada centre, relacionades amb el medi ambient i que afectessin el nostre entorn. Tot això s’havia de reflectir en unes gràfiques, els paràmetres de les quals eren Km 0 (és a dir què fem dins del centre), Km Municipi (com vinculem les accions en el nostre entorn proper) i Km Món (com les nostres accions contribueixen a un món millor).

També es van fer unes gravacions, en parelles de professors, per donar testimoni de la nostra petjada dins del conjunt de la jornada.

Posteriorment, va haver­-hi un Plenari a l’auditori del Conservatori, en què es va parlar de Quina realitat ambiental aprenem i Els vampirs del temps en la tasca docent a càrrec del Sr. Joan M. Riera i la Sra. Rosa López, respectivament. L’objectiu era fer una reflexió sobre les diferents dificultats que sorgeixen quan emprenem un projecte com Escoles Verdes, ja que cada centre té una idiosincràcia diferent, la idea és que a partir de l’anàlisi de les dificultats que trobem en cada centre (degut per exemple a la complexitat en la gestió i en la coordinació entre tot el professorat i tot l’alumnat que pugui donar-se en un centre molt gran com el nostre) es puguin pensar solucions que permetin que el projecte avanci tot i les dificultats per exemple per trovar temps suficient per a espais necessaris com les reunions que permetin reflexionar, planificar activitats i dissenyar indicadors d’avaluació d’aquestes per a la posterior valoració de com han anat les activitats que s’han proposat per exemple a les tutories.

Després, cap al migdia, el professorat participant a la jornada,  ens vam traslladar, amb autocar, a la torre Lluvià, on ens vam trobar amb tot l’alumnat participant  i vam dinar conjuntament a l’esplanada que envolta la Torre i, abans de fer l’acomiadament, vam fer-­nos una fotografia de tot el grup assistent a la Jornada.

Sens dubte, una matinal molt profitosa i de reflexió pel que fa a tot el que podem fer per millorar el nostre Planeta.