Canvi de blog i antecedents d’activitats que es van fer l’any passat

Com sabeu, fins fa poc les informacions del blog d’escoles verdes estaven en un blogger, actualment hem transferit l’actualitat d’escoles verdes en un wordpress tot i que ja podeu seguir-nos llegint en el nou blog clicant des de la pestanya mòbil de la capçalera del Moodle com fins ara.

Per als més nous us fem cinc cèntims d’altres activitats que es van fer l’any passat, ja que ja no les podeu consultar al blogger:

Sobretot es va fer èmfasi en el 1r punt del nostre projecte, la sensibilització (difusió del projecte per a conscienciar i per a motivar a la participació)

  • Durant el 1r trimestre els antics delegats verds van participar a la trobada estatal de la conferència de joves Tinguem Cura del Planeta
  • En tornar de la trobada es va produir el relleu dels delegats verds antics cap als nous, amb un apadrinament i una xerrada divulgativa per a les tutories de 2n d’eso.
  • El blog d’escoles verdes el va iniciar un grup d’alumnes dins de Projectes de 1r d’eso (el món de la comunicació)
  • El blog es va seguir mantinguent amb les aportacions dels delegats verds de 2n que actualment cursen 3r d’eso.
  • Es van presentar un parell de treballs a un Premi de Medi Ambient organitzat per l’institut de Palafrugell adreçat especialment a es
    coles verdes com la nostra.
  • Durant el 2n trimestre es van fer unes xerrades de difusió exterior a l’escola Bages i a l’escola Renaixença (dues escoles properes de les quals ens arriba bastant alumnat)

  • Durant el 3r trimestre es van fer xerrades de sensibilització inicial a les tutories de 1r d’eso (amb vocació de continuar-les fent)