Projectes 2014-2015

Aquest és el segon curs que s’ha treballat per projectes a 1r d’ESO. I el primer a la resta de cursos. El treball per projectes és una metodologia per practicar el treball cooperatiu i l’aprenentatge globalitzat i tranversal de les diferents matèries.

Al final s’ha d’obtenir un producte concret i útil. És una concreció del què ara es diu treball per competències i que respon als nous currículums de 1r i 3r ESO que entraran en vigència el curs 15-16.

El curs vinent el centre comptarà amb una formació al centre pel professorat que vulgui anar millorant i actualitzant els seus coneixements, habilitats i capacitats pedagògiques en el sentit que indica el Departament d’Ensenyament.

Porjectes 1 PROJECTES