AJUT MATERIAL ESCOLAR 2024-2025

AJUNTAMENT MANRESA

 • En aquesta edició l’alumnat que pot sol·licitar l’ajut
  és el corresponent als cursos de 1r. a 6è de
  primària i només 4rt. ESO pel curs 2024-2025.
 • Totes les sol·licituds es realitzaran
  presencialment al Casal de Les Escodines (Cr.
  Sant Bartomeu, 50) caldrà sol·licitar cita prèvia a
  través de la web: http://www.manresa.cat/react/citaprevia/solicitud/EDU o al telèfon 938752485 a partir del 21 de juny de 2024.
  Les sol·licituds es realitzaran a partir de l’1 de juliol.
 • Caldrà que portin la documentació necessària
  original i vigent ( llibre de família, DNI, NIE o
  passaport de totes les persones que formen la
  unitat familiar i empadronades al domicili familiar)

Per qualsevol dubte ens podeu localitzar en aquest
correu electrònic: lluisa.sole@ajmanresa.cat o al
telèfon 938752485