Acta de 4 de maig del 2023:

Podeu clicar el següent enllaç per veure l’acta de la reunió de 4 de maig:

https://afa.inspeguera.cat/wp-content/uploads/2023/07/Acta-4-de-maig23-Signat-1.pdf