Acta de 2 de març del 2023:

Podeu clicar el següent enllaç per veure l’acta de la reunió de 2 de març:

https://afa.inspeguera.cat/wp-content/uploads/2023/03/Acta-marc23.docx.pdf