Comunicat FDOS Software. Reparacions d’equips de garantia.

A partir del 19 de juny 2019, us informem del procediment a seguir amb el servei de reparació dels equips fora de garantia i amb ampliacions esgotades que requereixin pressupostos.
(S’inclouen en aquest procés els equips que estiguin dins de garantia, però tinguin trencaments de pantalla sense ampliacions de garantia contractades)

Farem la recollida en el centre com sempre o bé en les nostres oficines.

Abans d’enviar l’equip al SAT de ACER se’ls enviarà a les famílies un correu en el qual adjuntarem un pressupost de 30€ IVA inclòs en concepte de despesa de transport i diagnòstic de reparació. Hauran de realitzar aquest ingrés abans de 30 dies naturals, si no l’equip no es tramitarà per a la seva reparació.
Aquest import serà descomptat del pressupost de reparació que es realitzarà una vegada l’equip aquest en el servei tècnic.

Pel que, si el pressupost de reparació SI ÉS ACCEPTAT, es descompten els 30€ de l’import del pressupost de reparació.

Si el pressupost NO ÉS ACCEPTAT, se’ls farà arribar al costat de la devolució de l’equip la factura corresponent als 30€ abonats al principi del procés.

Per a això, necessitarem que en els formularis de reparació ens consti els correus de les famílies, no dels alumnes, per a  així assegurar que tots reben els pressupostos correctament i evitar retards en el procés, o bé en la nova plataforma que rebreu les claus en breu.

SERVEI TÉCNIC ACER/FDOS