Reunions AMPA Lluís de Peguera

A la reunió de l’AMPA del dia 05/04/2018, es va acordar  que les reunions de l’AMPA, a partir de la del mes de maig,  es celebraran el primer dijous lectiu de mes a les 19:30 hores i finalitzaran a les 21:00 hores (1:30 de reunió) ja que el  centre tanca les portes a les 21:15 hores.

 

salutacions cordials