Peguera’s Night. 3 de març de 2017

Exposició de projectes i treballs de recerca a la nit.