“… i encara més activitats de solidaritat!”

En anteriors articles hem parlat de diverses activitats de Solidaritat que hem realitzat al llarg del curs 2016-2017. Ara, en aquest, volem fer una petita ressenya de tres tallers més, per tal de completar-ne la crònica. Val a dir que aquestes activitats formen part del Programa de Cooperació de l’Ajuntament de Manresa i el Consell Municipal de Solidaritat, i que les porten a terme persones de l’equip tècnic de la Casa Flors Sirera.

Joc de rol: viu un dia a Jerusalem.

L’activitat es realitzà durant el mes de novembre en quatre grups de 1r. de batxillerat.

Els seus objectius són:

-donar a conèixer de forma rigorosa i crítica la situació de conflicte existent entre Palestina i Israel i les conseqüències que pateixen les persones del territori i

-promoure  la cultura de pau: importància del diàleg en la resolució de conflictes.

Vídeo-fòrum: Amb la tassa pel mànec.

Aquesta activitat es realitzà en tots els grups de 3r. d’ESO, els dies 8, 15 i 22 de febrer i 1 de març.

Els continguts que es treballen són els principis del comerç just: l’equitat home-dona, la no explotació infantil, el respecte dels drets laborals i humans de les persones que treballen en els projectes, el respecte al medi ambient, l’establiment de relacions comercials a llarg termini, l’elaboració de productes de qualitat, una retribució justa per als productors, l’organització democràtica dels treballadors…

Joc de rol: Coltan, una guerra a les teves mans.

Aquesta activitat es portà a terme en tots els grups de 4t. d’ESO, els dies 3, 5, 10, 17 i 24 de maig.

Els seus objectius són:

-donar informació sobre el coltan, un mineral que ha generat greus conflictes armats a la zona dels Grans Llacs Africans,

-identificar els diferents grups implicats en el conflicte,

– sensibilitzar sobre l’ús responsable de les noves tecnologies i reflexionar sobre la nostra incidència com a consumidors en la construcció d’un món millor.

El conjunt d’activitats de solidaritat que anem realitzant al llarg del curs escolar, any rere any, tenen per objectiu sensibilitzar l’alumnat sobre les causes de les desigualtats existents entre els països del Nord i del Sud, fomentar actituds de respecte, diàleg i cooperació envers les persones del nostre entorn més proper, involucrar l’alumnat en la defensa del medi ambient, que passa necessàriament per la utilització més racional dels recursos  i ajudar a prendre consciència de la implicació que tenim cadascun de nosaltres en la construcció d’un món més just i harmònic.

                          Llac Wanaka (“Renovació de l’ànima”). Nova Zelanda

     M. Alba Oliveras