Documentació a presentar al Servei Social de l’AMPA de l’institut:

  • Sol·licitud (us la lliuraran al Servei Social de l’AMPA i biblioteca).
  • Fotocòpia del llibre de família.
  • Fotocòpia de DNI/NIE/Passaport de tots els membres de la família.

Data màxima d’entrega: 12 de maig
Podeu demanar hora al Servei Social de l’AMPA per tal que us ajudem a omplir-la.