Voluntariat a 2n Batxillerat : “PROFESX1DIA”

voluntariat4Al nostre Institut, fa molts anys que oferim l’optativa de voluntariat de 2n de Batxillerat “Aprenentatge i Servei: “Profesx1dia” perquè és una matèria que promou la cooperació, el treball en equip, a més a més d’incidir en l’aprenentatge dels més desfavorits.

Es tracta d’un voluntariat intrainstitut, és a dir un voluntariat com a aprenentatge,dins de l’institut.

voluntariat5

Aquest curs, els alumnes de 2n de batxillerat han fet reforç d’Anglès als alumnes de 1r i de 2n d’Eso que tenien més dificultats amb aquesta matèria.