Educació financera

EFEC és un programa gratuït d’impartició de tallers d’educació financera per als alumnes de 4t d’ESO a Catalunya, impulsats pels Departaments d’Economia i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

EFEC és conseqüència del projecte EFEP de la Comissió Europea, que es basava en una millor pràctica detectada a Escòcia on professionals del sector financer impartien tallers a alumnes adolescents.

A EFEC els tallers són impartits per treballadors voluntaris vinculats a entitats financeres (professionals en exercici o jubilats) i professionals vinculats a associacions del sector econòmic financer. Els centres escolars -públics, concertats o privats- que participen del programa s’hi apunten de manera voluntària per tal que els seus alumnes rebin competències en finances personals.

Aquest programa d’alfabetització i educació financera s’emmarca en les recomanacions d’organismes internacionals tant rellevants com l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i la Unió Europea (UE), i està supervisat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ambdues organitzacions han fet èmfasi en la necessitat de dotar a la ciutadania de competències per tal de gestionar els seus ingressos i despeses, evitant d’aquesta manera episodis de sobreendeutament i d’exclusió financera.

Breu descripció dels tallers impartits:

 1. Administrant els teus diners: L’ús dels diners afecta a tothom, i cada vegada més, a principis de l’adolescència. Aquest taller introdueix a l’alumnat a les finances personals del dia a dia.

Els objectius d’aprenentatge són:

 • Reconèixer com les decisions del dia a dia, afecten, en gran mesura, a les finances personals

 • Distingir entre ingressos i despeses de la vida diària.

 • Realitzar un pressupost, identificant despeses fixes obligatòries, variables, necessàries i discrecionals..

 • Entendre a nivell financer i a nivell psicològic, la importància de l’estalvi.

 • Entendre la necessitat d’un fons d’emergència.

 1. Endeutar-se? amb seny!:  Al llarg de la vida, podem decidir invertir (comprar una casa, estudiar, etc.) o bé, incórrer en determinades despeses (comprar una moto, un cotxe, viatjar, etc.) que, moltes vegades implica endeutar-se. Aquest taller té com a finalitat mostrar a l’alumne com s’ha d’utilitzar el crèdit de manera correcta i evitar el sobreendeutament.

Els objectius d’aprenentatge són: Entendre la importància de preguntar-se:

 • Ho necessito?

 • Quin tipus de préstec és millor?

 • Quant em costa?

 • Ho puc/podré pagar?

 • Diferenciar d’un préstec bo i un préstec dolent.

 • Adquirir les nocions per a la tria d’un producte de crèdit.

 • Conèixer els diferents productes de crèdit: les targetes, els crèdits personals, les hipotèques, etc.

 1. (In)forma’t per decidir: Moltes de les decisions que tenen importants efectes en l’economia domèstica i en les finances personals no són sobre productes financers, sinó decisions que es prenen al dia a dia (hàbits de consum), molt sovint de manera precipitada. Aquest taller té com a objectiu reduir al màxim la possibilitat que l’alumne prengui decisions incorrectes i entenguin la importància de informar-se adequadament abans de decidir.

Els objectius d’aprenentatge són: Entendre la importància de preguntar-se:

 • Adonar-se que moltes de les decisions que es prenen en grup no són les més encertades.

 • Comprendre que “perquè molta gent ho faci” no necessaràment està bé fer-ho.

 • Ressaltar la importància de la necessitat d’analitzar la informació abans de decidir-se.

 • Conèixer que els consumidors tenen drets i obligacions i saber com reclamar en cas que calgui.

 • Entendre el concepte de “capital humà” i la importància que té al llarg de tota la vida.

Rosabel Pardos