Tinguem cura del planeta

Aquí us deixem un muntatge en vídeo sobre l’activitat de preparació del nostre institut dins de la conferència internacional de joves per al planeta (Confint, Tinguem cura del planeta) a on es treballen continguts de sostenibilitat que vénen a enllaçar els objectius que perseguim dins de les activitats que es proposen sobre solidaritat o sobre medi ambient per tal de fer un veritable treball en valors i formar joves ciutadans responsables que prenguin decisions que els afecten sobre el seu futur.

En aquest vídeo veureu alguns moments de la preparació de les activitats a les tutories (a 1r, a 3r i a 4rt) i també una breu explicació per part dels delegats verds i una posada en comú al Parlament Verd.