Aquí us deixem un muntatge en vídeo sobre l’activitat de preparació del nostre institut dins de la conferència internacional de joves per al planeta (Confint, Tinguem cura del planeta) a on es treballen continguts de sostenibilitat que vénen a enllaçar els objectius que perseguim dins de les activitats que es proposen sobre solidaritat o sobre medi ambient per tal de fer un veritable treball en valors i formar joves ciutadans responsables que prenguin decisions que els afecten sobre el seu futur.

En aquest vídeo veureu alguns moments de la preparació de les activitats a les tutories (a 1r, a 3r i a 4rt) i també una breu explicació per part dels delegats verds i una posada en comú al Parlament Verd.