Període de preinscripció i convocatòria examen “ADVANCED”, “FIRST” i “PET”

Advanced = C1 – Divendres 25 de juny 2016

Preinscripcions: a la biblioteca a partir del 15 de febrer
Taxes examen: 175 €. Efectuar el pagament del 2 al 7 de maig

First = B2 – Divendres 25 de juny 2016

Preinscripcions: a la biblioteca a partir del 15 de febrer
Taxes examen: 170 €. Efectuar el pagament del 29 març al 6 d’abril

PET = B1 – Dissabte 28 de maig 2016

Preinscripcions: a la biblioteca a partir del 15 de febrer
Taxes examen: 92 €. Efectuar el pagament del 29 de març al 6 d’abril

First = B2

http://www.cambridgeenglish.org/exams/first-for-schools/how-to-prepare/
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/

PET = B1

Preliminary English Test (PET), es un títol de nivell intermedi. Demostra que pots utilitzar l’anglès a nivell intermedi tant escrit com parlat. Reconegut dins del Marc Europeu Comú de Referència MECR (B1)

http://www.cambridgeenglish.org/preliminary/