Projecte Tinguem cura del planeta

Els alumnes de tots els cursos de l’institut  han participat durant les primeres setmanes de 2016 en el projecte Tinguem cura del planeta. Un projecte que promou la mobilització de l’alumnat de secundària en l’anàlisi i debat dels principals reptes socioambientals actuals.

Concretament els alumnes del centre, després de llegir la Carta Internacional de Responsabilitats del projecte, han portat a terme un treball en grup on han analitzat les raons del poc coneixement i/o respecte de l’entorn natural de la ciutat, l’Anella Verda,  per part dels ciutadans.

Després cada grup de treball ha proposat una acció concreta que pogués contribuir a la solució d’alguna de les problemàtiques detectades en la fase anterior.20160203_102422

En aquesta proposta d’acció els alumnes havien d’especificar l’objectiu concret de la mateixa, qui la lideraria,  els agents de  l’institut i externs que s’hi haurien d’implicar, i la millor data per a desenvolupar-la.

La participació de l’alumnat ha estat entusiasta, i en aquest moment ens trobem en la fase de valoració i selecció  de les millors propostes.