Estudi sobre l’alumini (després d’haver explicat que calia reduir-ne l’ús)

ESTUDI DE L’ALUMINI

Durant el mes de desembre, els alumnes de l’optativa de Natura Urbana, vam anar 2 dies per totes les classes de la ESO, a demanar quants alumnes del grup havien portat alumini aquell dia, vam veure que alguns grups portaven més alumini que d’altres.

En acabar vam fer un càlcul estadístic a la classe per saber el percentatge d’alumnes de cada curs (1er, 2n, 3er, 4rt) que duien alumini. La nostra idea és comprovar si és cert la nostra hipòtesi que els alumnes dels primers cursos de l’Eso porten menys alumini degut a que han rebut una formació inicial amb la xerrada d’escoles verdes d’inici de curs (ja que els alumnes de 4rt no han rebut informació).

Amb els càlculs realitzats hem fet unes gràfiques que us presentem a continuació

alumini 3

Com podem veure :

A 1r d’eso, el percentatge d’alumnes que duen alumini és del 30,77%

A 2n eso és de 44,19%

A 3r d’eso és de 53,13%

A 4rt d’eso és de 53,49%

Amb aquestes dades a la mà veiem que és certa la nostra hipòtesi, els alumnes de 1r d’eso són els que duen menys alumini, seguits dels de 2n d’eso. Els alumnes de 3r i 4rt són els que ho fan pitjor i hi ha molt poca diferència entre aquests dos cursos.

Vistos aquests resulats, en el futur esperem poder seguir insistint en la importància de reduir el consum d’alumini i esperem que els resultats dels grups manifestin aquesta millora que ens proposem com a objectiu.

Com a curiositats direm que 2 de les classes que ho fan millor són 1r A i 2n B, els felicitem i animem als companys dels altres grups a seguir el seu exemple.

Nota: en el moment de fer l’estudi alguns grups de 1er estaven veient una pel·lícula, i alguns 3er estaven fent examen i no es van poder recollir dades d’aquests grups. L’estudi va ser realitzat en dos parts: hi vam anar dijous i divendres, dijous vam fer la majoria de la ESO i divendres els grups restants.