Resultat de les proves del First dels/les alumnes de l’Institut

Com ja sabeu des de l’AMPA s’ofereix una activitat extra escolar per preparar exàmens del First Certificate.

El Cambridge English: First, també anomenat First Certificate in English (FCE), és un examen d’anglès de Cambridge English Language Assessment (anteriorment conegut com a Cambridge ESOL). És una qualificació de nivell intermedi alt que correspon al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Ja tenim els resultats de les proves realitzades aquest any 2015, activitat extra escolar del curs passat, i com podeu veure els resultats han estat molt bons. Felicitats a tothom!!

La imatge no es veu massa bé… però tenim un 77,78% d’aprovats mentre que a Espanya el percentatge d’aprovats és d’un 48,7%. Bona feina!

Romper1