La quota de l’AMPA inclou un servei tècnic informàtic. Aquest servei sempre serà GRATUÏT quan impliqui instal·lació del programari necessari a l’aula o alguna altra tasca directament relacionada amb l’ús educatiu i específic del Centre.

A més a més, per altres qüestions fruit de l’ús particular (valoració de danys, restauració sistema, virus…) el servei té una limitació de 90 minuts acumulables al llarg del curs. Un cop esgotat aquest temps, el servei es cobrarà a 11’25€ per intervenció, prèvia autorització de la família. Aquest servei exclou qualsevol recanvi, el qual anirà a càrrec de l’interessat.

L’horari d’atenció del Marc, l’informàtic, és únicament de dilluns a divendres a l’hora del pati, d’11h a 11:30h per als alumnes i d’11:30h a 12h per a les famílies, al despatx que hi ha entrant a l’esquerra a la Biblioteca.

Nota informativa: Per la setmana de l’1 al 4 i del 7 al 10 de setembre l’horari d’atenció és d’11 a 1 del matí.