Manteniment 2014-2015

MantenimentHem continuat el Pla de Manteniment del centre amb al col·laboració de tota la comunitat educativa. Una de les activitats és deixar l’aula neta i la cadira sobre la taula abans de plegar. D’aquesta manera es practica la responsabilitat i es col·labora en el manteniment sostenible del centre.

Després de preguntar si havien realitzat aquesta tasca, un 65 % de l’alumnat diu que sí que ha ajudat a mantenir el centre en bones condicions.

Gràcies a l’alumnat i també al professorat i l’AMPA en el desenvolupament d’aquest objectiu.