Festes 2014-2015

Festes NadalesEn la Programació General Anual hi han incloses com activitats de cohesió social i coneixement del medi cultural i ambiental pròxim, la celebració de diferents festes com les tradicionals catalanes i altres.

Són activitats educatives que s’inclouen dins el currículum global de l’alumnat com excusa per a l’ empatia, la creativitat, la participació, la convivència, el pensament crític i constructiu, les habilitats socials, i altres competències necessàries per a la vida.

Carnestoltes Festes Sopas gala