Biblioteca mòbil

L’institut Lluís de Peguera en col·laboració amb la Biblioteca Casino de Manresa realitzen l’experiència, que porta com a títol, la Biblioteca Mòbil. Donat el gran volum d’alumnat que fan pla lector en la mateixa franja horària no feia possible anar a la Biblioteca, així doncs, els llibres van anar a les aules. Llibres bàsicament d’entreteniment i de diversos tipus de textos: narratius, instructius, de noticia, còmics, etc. Es feia un préstec de més de 250 llibres i es retornaven cada dos mesos. Organitzar i gestionar aquest volum de llibres perquè pogués arribar a tothom ha estat un treball molt ben realitzat pels alumnes de forma totalment voluntària. Van ser anomenats per mèrits propis, “els nostres bibliotecaris”.

OBJECTIUS:

El gust per una lectura entretinguda o gaudir de la lectura.
Desenvolupar l’hàbit lector.
Millorar la lectura.
Comprendre el que es llegeix.
Compartir la lectura, parlar, recomanar, escollir, opinar, fer una llista de comandes, etc.
Associar la lectura a moments entranyables i satisfactoris.
Treballar una actitud personal de responsabilitat vers els llibres.
Cooperar amb els companys.