Informatiu 2015-2016

[sections] [section title=”Presentació”]

[link_category name=”Presentació”]Presentació AMPA[/link_category]
[link_category name=”Direcció”]Equip directiu[/link_category]
[link_media name=”HORARI CURS 16-17″]Calendari Curs 2016-2017[/link_media]

[/section]

[section title=”Equip directiu, consell escolar i AMPA”]

[link_post id=”2055″]
[link_post id=”2058″]
[link_post id=”2061″]

[/section]

[/section] [section title=”AMPA”]

[link_category name=”Biblioteca”]Servei Biblioteca[/link_category]
[link_category name=”Servei Informàtic”]Servei Informàtic[/link_category]
[link_category name=”Servei Social”]Servei Social[/link_category]
[link_category name=”Activitats extraescolars”]Extraescolars[/link_category]

[/section]

[/section] [section title=”Seminaris”]

[link_category name=”Català”]Català[/link_category]
[link_category name=”Castellà”]Castellà[/link_category]
[link_category name=”Ciències naturals”]Ciències naturals[/link_category]
[link_category name=”Clàssiques”]Clàssiques[/link_category]
[link_category name=”Economia”]Economia[/link_category]
[link_category name=”Educació física”]Educació física[/link_category]
[link_category name=”Filosofia”]Filosofia[/link_category]
[link_category name=”Història”]Història[/link_category]
[link_category name=”Matemàtiques”]Matemàtiques[/link_category]
[link_category name=”Música”]Música[/link_category]
[link_category name=”Psicopedagogia”]Psicopedagogia[/link_category]
[link_category name=”Tecnologia”]Tecnologia[/link_category]
[link_category name=”Visual i plàstica”]Visual i plàstica[/link_category]

[/section]

[/section] [section title=”Projecció exterior”]

[link_category name=”Projecció exterior”]Projecció exterior[/link_category]

[/section]

[/sections]