AFA Secretaria

  • Acta del 6 de maig de 2021

    Podeu clicar el següent enllaç per veure l’acta de la reunió de maig: https://afa.inspeguera.cat/wp-content/uploads/2021/05/AFA-6-maig-2021.pdf

  • Acta del 8 d’abril de 2021

    Podeu clicar el següent enllaç per veure l’acta de la reunió d’abril: https://afa.inspeguera.cat/wp-content/uploads/2021/04/AFA-8-abril-2021-4.pdf Podeu clicar el següent enllaç, per veure l’escrit de resposta de la direcció de l’Institut Lluís de Peguera sobre l’aclariment del tema Cangur: https://afa.inspeguera.cat/wp-content/uploads/2021/04/respt-CANGUR.pdf

  • Acta del 4 de març de 2021

    Podeu clicar el següent enllaç per veure l’acta de la reunió de març: https://afa.inspeguera.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta_Marc-21.pdf Podeu clicar el següent enllaç per veure el PowerPoint de l’enquesta realitzada als alumnes: https://afa.inspeguera.cat/wp-content/uploads/2021/03/AFA-4-marc-r2021-1-2.pdf