Equip directiu 2015-2016

Arreu del món s’apunta una necessitat de canvi educatiu. Us fem arribar petits fragments de fonts on s’expressa aquesta necessitat, amb la intenció d’anar caminant cap aquí junt la comunitat educativa:

“ En un món caracteritzat pel canvi, la complexitat i la paradoxa, surgeix l’emergència d’un nou context per a l’aprenentatge. “(Font: UNESCO – Presentació web de “Rethinking Education”)

“L’educació de qualitat afavoreix la creativitat i el coneixement i assegura l’adquisició de les competències bàsiques d’alfabetització (literacy) i numèriques (numeracy), així com de competències analítiques, de resolució de problemes i altres competències cognitives, interpersonals i socials. També desenvolupa les habilitats, valors i actituds que possibiliten que els ciutadans tinguin vides saludables a través de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’educació en la ciutadania global”. (Font: UNESCO – Declaració Educació 2030, World Education Forum)

“L’estudiant del segle 21 és diferent del tipus d’estudiant que ha dominat el segle 20. “L’educació avui va molt més sobre maneres de pensar que impliquen aproximacions creatives i crítiques a la solució de problemes i a la presa de decisions. També va de maneres de treballar que inclouen la comunicació i la col·laboració. La capacitat de reconèixer i aprofitar el potencial de les noves tecnologies i de la capacitat de viure en un món multifacètic. “ Escola nova 21.

Amb amb aquesta voluntat de millora i amb l’ajuda de tota la comunitat educativa creiem que cada cop serà més possible atendre les necessitats de cada alumne/a i presentar models d’aprenentatge més competencials i coherents.

Un agraïment al professorat , alumnat i famílies que treballen amb nosaltres per aconseguir aquest objectiu de millora en l’aprenentatge escolar. També la nostra gratitud al professorat, membres del Consell Escolar i AMPA que ja han acabat el seu servei al Peguera. Els desitgem prosperitat i benestar.

Ens desitgem a tots i totes prosperitat, benestar i molt bon curs 16-17.